مزایای محصولات ساتیسان گاز

علت قرار دادن این بخش آشنایی بیشتر با ساتیسان و مزایای آن نسبت به دیگر تولیدات بوده است.

اجاق گاز های ساتیسان کاملا به صورت قالب سازی شده هستند و تمام قطعات به صورت تولید قالب مونتاژ می گردد.

به این معنی که هیچ گونه کار دستی اعم از خم کاری،برش کاری و جوش کاری در آن ها وجود ندارد.کلیه قطعات هم به یکدیگر پیچ می شوند و حتی اثری از یک نقطه جوش در آن ها دیده نمی شود.این محصول تنها اجاق گاز شاسی دار در ایران می باشد به این معنی که تمام قطعات همانند یک ماشین برروی شاسی سوار می شوند.

در تولید این اجاق گاز ها از همکاری با کمپانی های معتبر داخلی و خارجی برخوردار هستیم.

2019-02-05T11:49:52+00:00